Activiteitencommissie (AC)

De AC (Activiteitencommissie) is belast met de organisatie en uitvoering van vele activiteiten die gedurende het schooljaar op onze school plaatsvinden. Dit zijn met name activiteiten die niet direct onderwijsgebonden zijn. Denk hierbij aan sportdagen, schoolreisjes, Sinterklaasfeest, Kerstviering en de vastenactie. Voor alle activiteiten worden werkgroepen samengesteld waarin leerkrachten en AC-leden nauw samenwerken. Iedere 6 weken vergadert de AC, waarbij alle lopende zaken binnen de diverse werkgroepen besproken worden. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. U bent van harte welkom. Mocht u vragen hebben, leuke ideeën willen melden of zich beschikbaar willen stellen voor de AC, dan kunt u mailen naar ac.startblok@wonderwijs.nl.

AC-leden

De volgende personen zitten momenteel in de AC:

 • Inge de Klein (voorzitter)
 • Kim Albouts Bos (penningmeester)
 • Myriam Hendrikx  (Notulist)
 • Anke van Dam
 • Loïs Breedveld
 • Mandy van Marwijk
 • Ilse Koning
 • Roos van Dam
 • Karin Fischer
 • Nikki van der Laan
 • Lies Kroes

Namens school zijn Elize van Tongeren en Myrna den Hartog betrokken bij de AC.

Activiteiten die mede door de AC worden georganiseerd:

Sinterklaasfeest

Sinterklaas komt met zijn Pieten elk jaar op bezoek. De kinderen uit de groepen 1 t/m 5 krijgen een cadeau. De leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 krijgen een bedrag om voor elkaar surprises en cadeautjes te maken/kopen. Dit jaar is de Sinterklaasviering op dinsdag  5 december 2023.

Kerstviering

Voor de Kerstviering wordt ieder jaar een thema bedacht waar alle klassen individueel of in samenwerking met een andere klas aan werken. De kerstviering is op donderdagavond 21 december 2023. Voor de ouders is er tijdens de kerstviering een gezellig samenzijn in de gymzaal. 

Carnaval

Carnaval zal zeker niet aan onze feestneuzen voorbijgaan, met onze eigen prins(es) en Raad van Elf. Carnaval vieren we dit jaar op vrijdag 9 februari 2024.

Paasviering

De weken voor Pasen staan in het teken van de Paasviering. In een gezamenlijke paasviering zijn waarbij aandacht is voor het Paasverhaal op donderdag 28 maart 2024

Koningsspelen

In verband met Koningsdag wordt er ieder jaar voor alle groepen een sportdag georganiseerd. Deze valt dit schooljaar op vrijdag 19 april 2024.

Schoolreisjes groepen 1 t/m 7

Voor de groepen 1 t/m 7 wordt een schoolreisje georganiseerd in het voorjaar.

Kamp en afscheidsavond groep 8

Aan het begin van het schooljaar gaan alle kinderen van groep 8 op kamp. Aan het einde van het schooljaar wordt er door de ouders van de leerlingen uit groep 8 een afscheidsdag georganiseerd. Ook organiseren de kinderen van groep 8 zelf hun afscheidsavond, waarmee ze echt afscheid nemen van hun basisschooltijd. Voor deze avond worden zowel hun ouders als alle leerkrachten uitgenodigd.

De ouderbijdrage

Aan alle ouders wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd waarmee alle door de AC georganiseerde activiteiten worden gefinancierd. Deze bijdrage wordt door de AC vastgesteld en, nadat de MR goedkeuring heeft gegeven, aan de ouders bekend gemaakt. Voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt de ouderbijdrage € 42,50 per kind. De incasso zal gaan via de Schoolkassa van Parnassys.  Omdat er vanaf het begin van het schooljaar activiteiten plaatsvinden die vanuit de ouderbijdrage gefinancierd worden, is het van belang dat de AC tijdig over dit geld kan beschikken. Onder deze link vindt u de invulling van de ouderbijdrage.