Daltononderwijs

De drie grondprincipes vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid vormen het uitgangspunt van de Daltonaanpak. Inmiddels zijn deze grondprincipes uitgebreid. Zo vormen effectiviteit en doelmatigheid, reflectie en borging een belangrijke aanvulling.

Als Daltonschool werken we aan een groeiproces waarbij wij samen de verantwoordelijkheid nemen en geven, een proces van verantwoording afleggen maar ook van terug vragen en aan vertrouwen schenken en vragen, aan elkaar, aan de kinderen, aan de ouders. Als werkvorm hierbij maken we gebruik van de taak als een rode draad binnen onze manier van werken.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Dit vindt u o.a. terug in:

  • De leerlingen bepalen zelf de volgorde bij het werken aan de taak
  • De leerlingen houden zelf hun werk / materiaal / taakbrief bij
  • De leerlingen kunnen regelmatig kiezen met wie en waar ze werken.

Vrijheid en daarbij verantwoordelijkheid is essentieel voor de ontplooiing van een kind. Het kind moet leren die vrijheid te kunnen hanteren. Daarom is het zo belangrijk om de kinderen verantwoordelijkheid te geven waardoor zij kunnen leren om te gaan met het begrip vrijheid.

Samenwerking

Dit vindt u o.a. terug in:

  • De leerlingen helpen elkaar en er is veel communicatie onderling
  • De leerlingen organiseren en regelen veel met elkaar
  • De leerlingen maken onderling afspraken over het werk.

In het dagelijks leven moet een mens samenwerken met allerlei andere mensen die hij niet altijd zelf heeft gekozen. Niets is beter dan dit samenwerken op de school te laten beginnen.

Zelfstandigheid

Dit vindt u o.a. terug in

  • De leerlingen hebben hun taak af op het afgesproken tijdstip
  • De leerlingen pakken wat ze nodig hebben en ruimen zelf op
  • De leerlingen bepalen zelf of zij medeleerlingen, de leerkracht , naslagwerk of ander materiaal willen raadplegen

Kinderen willen zelf dingen ontdekken, zelf actief zijn, inventief zijn in plaats van afwachten wat er gaat gebeuren. Hierdoor leren ze creatief te denken en te handelen en daarbij keuzes te maken.

De overige grondbeginselen staan beschreven in ons daltonboek. Voor verdere informatie verwijzen we naar de site: Daltonvereniging Nederland.