Bestuur

Onze school maakt deel uit van Wonderwijs. In deze stichting hebben 14 scholen in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard hun krachten gebundeld.

De dagelijkse leiding is in handen van twee leden van het College van Bestuur, mw. Yvonne Smits en mw. Hennie van Schilt. De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het bestuurlijk handelen, het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De personeelsomvang is rond de 250 fte en het aantal leerlingen rond de 4.000. Meer informatie is te vinden op www.wonderwijs.nl

Stichting Wonderwijs
Hoenderik 9
6662 VM Elst
Telefoon: 0481-350003