Vergaderdata

De vergaderingen van de MR zijn toegankelijk voor ouders en leerkrachten. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur. U bent van harte welkom.

De volgende vergadering is dinsdag 30 maart 2021.