Vergaderdata

De vergaderingen van de MR zijn toegankelijk voor ouders en leerkrachten. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. U bent van harte welkom.

De volgende vergadering is dinsdag 20 juni 2017