Methodes

Onderstaand treft u een overzicht van methodes die op ‘t Startblok gebruikt worden. Bij sommige methodes is er ook een website bij ontwikkeld, met wat extra informatie of activiteiten.

Lezen

De letter centraal

Lijn 3 stelt de letter centraal en leert kinderen écht lezen. En dat gaat verder dan alleen het herkennen van een woordbeeld. Dankzij de wandkaarten en letterfilmpjes raken de kinderen snel vertrouwd met de letters.

Ontdek de wereld

Net als in de kleutergroepen werken we met  prikkelende thema’s die de de nieuwsgierigheid van onze kinderen opwekt. Ze ontwikkelen lees- en taalvaardigheden terwijl  de wereld wordt ontdekt.

Samen leren lezen

Lijn 3 heeft diverse werkvormen voor samenwerkend leren. Alle kinderen lezen uit hetzelfde boek met een unieke dubbele leeslijn. Bovendien heeft elke leesles een gezamenlijke start en afsluiting.

De methode combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal met de praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat, rekening houdend met verschillen tussen de kinderen.

Begrijpend lezen

Veel leerlingen vinden begrijpend lezen saai en weinig uitdagend. Daarom is er Nieuwsbegrip, een interactieve en aansprekende manier om aan de kerndoelen voor begrijpend lezen te werken. Er zijn wekelijks teksten en opdrachten aan de hand van het nieuws. We kunnen zelf suggesties voor het onderwerp mailen aan de redactie. Bovendien besteden wij met Nieuwsbegrip structureel aandacht aan lees- en woordenschatstrategieën

Technisch lezen

In Station Zuid zijn de twee pijlers van technisch lezen verenigd. De leerlijn technisch en vloeiend lezen geeft
kinderen de technische vaardigheden om verhalende en informatieve teksten te kunnen lezen: ik kan het boek lezen.

De leerlijn leesbevordering stimuleert hun interesse en zin in lezen: ik wil het boek graag (kunnen) lezen. De twee leerlijnen versterken elkaar.Immers: als kinderen meer lezen gaan ze vanzelf beter lezen en krijgen ze meer zin om te lezen.

Schrijven

Schrift wil de kinderen een persoonlijk en goed leesbaar handschrift laten ontwikkelen.
Het stellen van vragen bij de traditionele opvattingen over schrijfonderwijs heeft geleid tot een aantal unieke vernieuwingen van het schrijfonderwijs die uitgebreid zijn onderzocht en getest op een aantal basisscholen. Schrift combineert deze geheel nieuwe inzichten met beproefde didactische principes. Zo begeleidt Schrift de ‘handschriftontwikkeling’ van het kind.

Taal en spelling

Staal Taal
Staal is een methode die spelling en grammatica combineert. De bewezen spellingaanpak van José Schraven is hierbij het uitgangspunt. De thematische aanpak  van teksten en actuele bronnen brengen de taal tot leven. Onze kinderen zien direct resultaat in hun eigen presentatie of publicatie. Onze doelstelling is dat leerlingen niet schrijven voor de leerkracht, maar dat taalonderwijs voor hen functioneel en realistisch is.

Staal Spelling
Staal werkt met de preventieve spellingaanpak van José Schraven. We werken aan  optimale spellingresultaten bij leerlingen door een aanbod van een vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees.

Rekenen

De wereld in getallen richt zich op het volgende doel: voor elk kind een zo hoog mogelijk, bij hem of haar passend niveau van rekenvaardigheid bereiken, vooral op de gebieden:

 • hoofdrekenen/handig rekenen
 • rekenkundige bewerkingen (met niet te grote getallen)
 • inzicht verkrijgen in het toepassen van rekenkundige bewerkingen
 • onderwerpen buiten het directe rekenen met de nadruk op begripsvorming boven het hanteren van technieken
 • op systematische wijze kennismaken met leerstofinhouden als meten, werken met roosters, bouwen met blokken, diagrammeren en kansberekening

Daarnaast zijn er de volgende attitudedoelen:

 • de leerlingen leren dat problemen vaak op meerdere manieren op te lossen zijn en dat er vaak een manier is die bij het individuele kind past
 • de leerlingen zijn zelf actief, gaan zelf op onderzoek, pakken zelf iets aan en werken zoveel mogelijk zelfstandig
 • de leerlingen gaan zich vragen stellen, worden kritisch en verwerven daardoor inzicht in de onderlinge samenhang tussen verschillende begrippen
 • de leerlingen kunnen aan anderen duidelijk maken waarmee ze bezig zijn en wat ze ontdekt hebben
 • de leerlingen ontdekken dat al samenwerkend iets kan lukken wat individueel onoplosbaar leek
 • de leerlingen leren de inbreng van anderen waarderen en ongezonde competitiegeest wordt uitgebannen

Aardrijkskunde – Grenzeloos

 • Grenzeloos zet leerlingen aan om zelf na te denken, en zelf te ervaren en ontdekken.
 • Elke les bevat een nieuwe uitdaging; een vraag die leerlingen zelf gaan beantwoorden. Hoe komt een fossiel van een zeedier bovenop een berg? Wat zit er eigenlijk in een kroket? Hoe helpt een satelliet bij het maken van een plattegrond?
 • Grenzeloos laat kinderen stap voor stap ontdekken en ervaren. Met prachtige foto’s, duidelijke animaties en praktische doe-opdrachten.
 • Door Grenzeloos wordt het abstracte aardrijkskunde tastbaar voor leerlingen. De wereld wordt hún wereld.
 • Kinderen begrijpen de leerstof sneller en onthouden het beter omdat ze met Grenzeloos zelf zien, voelen en samen beleven.

Natuur en techniek – Binnenstebuiten

 • Binnenstebuiten prikkelt leerlingen om zelf te willen weten en onderzoeken hoe iets zit.
 • Elke les geeft een nieuwe uitdaging: Hoe kun je een tornado maken? Hoe erg is het wanneer jouw favoriete dier uitsterft? Hoe kun je veilig een stroomdraad aanraken?
 • Binnenstebuiten laat kinderen stap voor stap ontdekken en ervaren. Met prachtige foto’s, grappige filmpjes en haalbare proeven en onderzoekjes. Waarna ze de wereld nooit meer hetzelfde zullen zien.
 • Kinderen begrijpen de leerstof sneller en onthouden het beter omdat ze met Binnenstebuiten zelf zien, voelen en samen beleven.

Geschiedenis – Eigentijds

 • Eigentijds zet leerlingen aan om na te denken en zelf te ervaren en ontdekken.
 • Eigentijds brengt geschiedenis dichtbij met spannende verhalen die je als leerkracht zelf voorleest of vertelt, en met platen op het digibord waarin je steeds nieuwe dingen ontdekt.
 • Eigentijds zuigt leerlingen de geschiedenis in door de spannende verhalen en sprekende illustraties. Verschillende tijden worden bijna letterlijk ingeprent op het netvlies van de leerlingen. Ook de bijbehorende muziek, stemmen en geluiden helpen leerlingen om zich te verplaatsen in een andere tijd. Alsof Floris de Vijfde gisteren nog in zijn Muiderslot gevangen zat.
 • Kinderen begrijpen de leerstof sneller en onthouden het beter omdat ze met Eigentijds zelf zien, voelen en samen beleven.

 Groove.me

Groove.me is een complete lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek motiveert en enthousiasmeert kinderen! Met Groove.me leren onze leerlingen Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen.