Activiteitencommissie (AC)

De AC (Activiteitencommissie) is belast met de organisatie en uitvoering van vele activiteiten die gedurende het schooljaar op onze school plaatsvinden. Dit zijn met name activiteiten die niet direct onderwijsgebonden zijn. Denk hierbij aan sportdagen, schoolreisjes, sinterklaasfeest, kerstviering en de vastenactie. Voor alle activiteiten worden werkgroepen samengesteld waarin leerkrachten en AC-leden nauw samenwerken. Iedere 6 weken vergadert de AC, waarbij alle lopende zaken binnen de diverse werkgroepen besproken worden. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. U bent  van harte welkom. Mocht u vragen hebben, leuke ideeën willen melden of zich beschikbaar willen stellen voor de AC, dan kunt u mailen naar ac@t-startblok.nl.

AC-leden

De volgende personen zitten momenteel in de AC:

 • Maaike Marcelak (voorzitter)
 • Edwin Hendriks (penningmeester)
 • Sabine Coeleveld
 • Pascalle Overeem
 • Joyce Gruijters
 • Myriam Hendrikx
 • Wendy Ellenbroek (Notulist)
 • Natasja Smits
 • Kim Rutgers
 • Ilse Koning
 • Diana Gamelkoorn
 • Chantal Huyben
 • Roos van Dam
 • Esther Steenaart

Namens school zijn Elize van Tongeren, Alexandra Spruyt en Bas Peters betrokken bij de AC.

Activiteiten die mede door de AC worden georganiseerd:

Sinterklaasfeest

Sinterklaas komt met zijn Pieten elk jaar op bezoek. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 krijgen een cadeau. De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 krijgen een bedrag om voor elkaar surprises en cadeautjes te maken/kopen. Dit jaar is de Sinterklaasviering op 5 december 2017.

Kerstviering

Voor de kerstviering wordt ieder jaar een thema bedacht waar alle klassen individueel of in samenwerking met een andere klas aan werken. De kerstviering is op donderdagavond 21 december 2017. Voor de ouders is er tijdens de kerstviering een gezellig samenzijn in de gymzaal.

Carnaval

Carnaval zal zeker niet aan onze feestneuzen voorbijgaan, met onze eigen prins(es) en Raad van Elf. Carnaval vieren we dit jaar op: 9 februari 2018. Als klap op de vuurpijl lopen we ook mee in de optocht in Elst op zondag 11 februari 2018

Vastenactie

Ieder jaar wordt er tijdens de vastenweek een activiteit georganiseerd waarbij de opbrengst naar een goed doel gaat. De vastenactie vindt plaats in de vastenperiode 2018.

Paasviering

De weken voor Pasen staan in het teken van de paasviering. In een gezamenlijke paasviering zijn waarbij aandacht is voor het paasverhaal.

Koningsspelen

In verband met Koningsdag wordt er ieder jaar voor alle groepen een sportdag georganiseerd. Deze valt dit schooljaar op vrijdag  12 april 2019.

Schoolreisjes groepen 1 t/m 7

Voor de groepen 1 t/m 7 wordt een schoolreisje georganiseerd in het voorjaar.

Kamp en afscheidsavond groep 8

Aan het begin van het schooljaar gaan alle kinderen van groep 8 op kamp. Aan het einde van het schooljaar wordt er door de ouders van de leerlingen uit groep 8 een afscheidsdag georganiseerd. Ook organiseren de kinderen van groep 8 zelf hun afscheidsavond, waarmee ze echt afscheid nemen van hun basisschooltijd. Voor deze avond worden zowel hun ouders als alle leerkrachten uitgenodigd.

De ouderbijdrage

Aan alle ouders wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd waarmee alle door de AC georganiseerde activiteiten worden gefinancierd. Deze bijdrage wordt door de AC vastgesteld en, nadat de MR goedkeuring heeft gegeven, aan de ouders bekend gemaakt. Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt de ouderbijdrage € 37,50 per kind. Kinderen die ná 1 maart op school komen, betalen geen ouderbijdrage meer voor het lopende schooljaar. Zodra u de brief met het exacte bedrag voor uw gezin heeft gekregen, kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL34INGB0002604828 t.n.v. Ouderraad ’t Startblok o.v.v. de naam en klas van uw kinderen. Omdat er vanaf het begin van het schooljaar activiteiten plaatsvinden die vanuit de ouderbijdrage gefinancierd worden, is het van belang dat de AC tijdig over dit geld kan beschikken. Mocht u om wat voor reden dan ook de ouderbijdrage niet kunnen betalen, dan kunt u hierover contact opnemen met de directie.

Om onze activiteiten te kunnen continueren rekenen wij op uw bijdrage.

In verband met de hoge kosten, kunnen leerlingen waarvan de ouderbijdrage niet betaald is, niet kosteloos mee op kamp/schoolreisje. Indien u besluit de ouderbijdrage niet te betalen, en uw kind neemt wèl deel aan bovenstaande activiteiten, zullen deze kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Flyer Download